Over de praktijk

Over de praktijk

Wij streven er naar om huisartsgeneeskundige zorg te bieden aan de inwoners van ‘s-Heerenberg en directe omgeving, op wetenschappelijk verantwoorde wijze, conform de NHG-standaarden en de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde. Verder willen we ook graag innovatief zijn in onze praktijkvoering. Daarom kijken we graag naar nieuwe vormen van contact, zoals eConsulten, . 

Wij willen een breed pakket bieden, waar mogelijk sluiten we aan bij ontwikkelingen die het mogelijk maken diagnostiek of behandeling in eigen praktijk aan te bieden. We scholen continu en in ruime mate bij. We zijn kritisch op onszelf en u mag dat ook zijn. Als u opmerkingen of wensen hebt dan willen we het zeker horen. Om als huisarts (en als praktijk) goed te kunnen blijven functioneren, houden we echter wel graag vast aan een aantal praktijkregels, waardoor helaas niet iedere wens automatisch in vervulling zal kunnen gaan.

Waar nodig werken we samen. Inhoudelijk, met bijvoorbeeld specialisten, fysiotherapeuten, verloskundigen. Maar ook organisatorisch, in Hagro-verband (hagro=huisartsengroep), binnen de regionale huisartsenvereniging, met de zorgverzekeraar, of met de gemeente. Het voordeel van een kleine organisatie als onze groepspraktijk, is dat we snel op veranderende omstandigheden in kunnen spelen.

De praktijk is TUV-geaccrediteerd.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Ze is ook bereikbaar via het eConsult. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Ze kan adviseren bij een groot aantal kleinere medische vragen (dit wordt altijd genoteerd en gecontroleerd door de arts!). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de telefoonprotocollen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Tenslotte kunt U haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente en/of praktijkondersteuner verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Sommige vaccinaties
 • Verstrekken van informatiefolders

Ook hiervoor moet u in het algemeen wel een afspraak maken.

Praktijkondersteuning (POH=PraktijkOndersteuning Huisartsen)

De praktijk heeft ook vier (part-time) praktijkondersteuners in dienst.
POH somatiek: Bij haar kunt u terecht voor onder andere diabetescontroles, controles in het kader van astma en chronische bronchitis en hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk

POH ouderenzorg: is het aanspreekpunt voor de kwetsbare oudere en hun omgeving op het gebied van het algehele welzijn. Dit betreft over het algemeen mensen van 75 jaar en ouder die door de huisarts of praktijkondersteuner als mogelijk kwetsbaar zijn beoordeeld. 
Het doel is om zo in een zo vroeg mogelijk stadium met de oudere patiënt in gesprek te gaan om de juiste zorg te kunnen bieden

Daarnaast hebben we ook twee POH-GGZ in dienst, voor ondersteuning bij psychische problemen.

Praktijkondersteuning is een functie op HBO-niveau. De praktijkondersteuner werkt vrij zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt de functie zien als ergens tussen de praktijkassistente en de huisarts in.

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn of haar opleiding. Gedurende twee maanden draait de co-assistent mee met het spreekuur van de huisarts. De co-assistent is, in tegenstelling tot de huisarts-in-opleiding, nog géén dokter.

De co-assistent ziet zelfstandig patiënten, maar overlegt elk contact met de huisarts. De doktersassistente zal u vragen of u door de co-assistent gezien wilt worden. Uiteraard mag u weigeren. U wordt dan door uw huisarts gezien.